Top

Properties

3D Footbed circulation system

Flexible Arch Support Ribs

มีคุณสมบัติ โครงสร้างที่ช่วยดันอุ้งเท้าให้โค้งขึ้นอย่างเป็น ธรรมชาติและมีโครงสร้างเท้าที่ปกติ ช่วยป้องกันการล้มของอุ้งเท้า ทั้งด้านในและด้านนอก ทำให้ยืนหรือเดินอย่างสมดุลและสบายยิ่งขึ้น

Rebounding Thermogel

เป็นเจลที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ เท้าและส้นเท้าลดแรงกระแทก อันเป็นสาเหตุของการปวดเท้าและ ส้นเท้าอักเสบ ความยืดหยุ่นที่พิเศษทำให้เหมือนมีแรงสปริงที่ช่วย ในการเดินและวิ่ง

ThermogelComfortable Touch

เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ นิ่มแบบไม่ยุบตัว สปริงตัวได้ดี รับกับหน้าเท้า เพื่อรองรับและกระจายน้ำหนักของหน้าเท้า พร้อมกับเสริมหนังแกะเพื่อความนุ่มนวล

Customized
Shoes and Insoles

Bunion | หัวแม่เท้าเอียง

Diabetic Foot | เท้าเบาหวาน

Plantar Fasciiitis | อาการรองช้ำ

Leg Lenght Discrepancy | ขาสั้น-ยาวไม่เท่ากัน

Fat/High Arches of Feet | อุ้งเท้าแบน/สูงเกินไป

Healthy Shoes

ร้องเท้าเพื่อสุขภาพ

shop now